قلاب
 قلاب ترکی:۹٫۵۰۰تومان
تیغ

تیغ:۷٫۰۰۰تومان
سیخ
سیخ ۵۰سانتی:۶٫۰۰۰تومان
دفتین
 دفتین:۱۹۰٫۰۰۰تومان
دفه2
دفه ۴میخ :۲۹٫۰۰۰تومان
دفه 1
دفه۳میخ درجه۱ :۲۸٫۰۰۰تومان
دفه
دفه کوچک :۲۳٫۰۰۰تومان
دغه روکش دار
دفه روکش دار:۲۶٫۰۰۰تومان
۱
قیچی درجه یک:۹۰٫۰۰۰تومان
قیجی ترکی
قیچی ترکی :۲۹٫۰۰۰تومان
قیجی مرمت
قیچی مرمت:۵۵٫۰۰۰تومان
۱
قیچی فارسی:۵۵٫۰۰۰تومان

انواع دار

عنوان

دار سه پایه بلند:
۱۵۰٫۰۰۰تومان
دارکوچک کلاسیک رومیزی:
۱۳۵٫۰۰۰تومان
دارکوچک کلاسیک رومیزی:
۱۳۵٫۰۰۰تومان
دارسه پایه کوتاه:
۱۲۵٫۰۰۰تومان
6
هرزه گردان:۹۵٫۰۰۰تومان
گوله ساز:۹۵٫۰۰۰تومان

Reply with a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *