قلاب
 قلاب ترکی:7.500تومان
تیغ

تیغ:3.000تومان
سیخ
سیخ ۵۰سانتی:5.000تومان
دفتین
 دفتین:150.000تومان
دفه2
دفه ۴میخ :25.000تومان
دفه 1
دفه3میخ درجه۱ :22.000تومان
دفه
دفه کوچک :17.000تومان
دغه روکش دار
دفه روکش دار:21.000تومان
۱
قیچی درجه یک:80.000تومان
قیجی ترکی
قیچی ترکی :22.000تومان
قیجی مرمت
قیچی مرمت:35.000تومان
۱
قیچی فارسی:45.000تومان

انواع دار

عنوان

دار سه پایه بلند:
100.000تومان
دارکوچک کلاسیک رومیزی:
105.000تومان
دارکوچک کلاسیک رومیزی:
105.000تومان
دارسه پایه کوتاه:
95.000تومان
6
هرزه گردان:70.000تومان
گوله ساز:60.000تومان

Reply with a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *