10

قاب چوب

کد:101
متری:190.000 تومان 
کد:102
متری: 200.000 تومان

 

کد:103
متری:200.000تومان

 

کد:104
متری:200.000 تومان 
کد:105
متری: 200.000 تومان

 

کد:106
متری:240.000تومان

 

کد:107
متری:190.000تومان
کد:108
متری:180.000تومان
کد:109
متری:180.000تومان
کد:110
متری:220.000تومان
کد:111
متری:240.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:200.000تومان
کد:111
متری:250.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:240.000تومان
کد:111
متری:210.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:200.000تومان
کد:111
متری:210.000تومان
کد:112
متری:190.000تومان
کد:110
متری:190.000تومان
کد:111
متری:230.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:200.000تومان
کد:111
متری:210.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:200.000تومان
کد:111
متری:200.000تومان
کد:112
متری:200.000تومان
کد:110
متری:210.000تومان
کد:111
متری:210.000تومان
کد:112
متری:220.000تومان
کد:113 
متری:240.000تومان
کد:114
متری:180.000تومان
کد:115
متری:200.000تومان
کد:116
متری:200.000تومان
کد:117 
متری:240.000تومان
کد:118
متری:180.000تومان
کد:119
متری:200.000تومان
کد:120
متری:200.000تومان
کد:117 
متری:200.000تومان
کد:118
متری:180.000تومان
کد:119
متری:200.000تومان
کد:120
متری:200.000تومان
کد:117 
متری:200.000تومان
کد:118
متری:220.000تومان
کد:119
متری:190.000تومان
کد:120
متری:200.000تومان

قاب پی وی سی

7
 کد:201
متری:120.000تومان
کد:202
متری:100.000تومان
 کد:203
متری:110.000تومان
کد:204
متری:45.000تومان
 کد:205
متری:35.000تومان
 کد:206
متری:45.000
کد:207
متری:150.000تومان
کد:208
متری:140.000تومان
کد:209
متری:150.000تومان
کد:210
متری:150.000تومان
کد:211
متری:160.000تومان
کد:212
متری:165.000تومان
کد:213
متری:70.000تومان
کد:214
متری:85.000تومان

سلام

قاب های چوب و پی وی سی در مدلهای مختلف ،رنگ آمیزی دلخواه در هر سایز با سلیقه ونظر شما

در کارگاه قاب سازی ما ساخته می شود.

ما بهترینها را برای شما میسازیم دارای ضمانت رنگ و تعمیر

ارسال به تمام نقاط

محاسبه قیمت قاب=طول+عرض*قیمت متر قاب