نخ های هر کدام از نگارگری برای رجشمارهای مختلف قابل تولید میباشد.
3
این قافله عمر..

755*1131گره   38رنگ
نخ و نقشه:970.000تومان
1
بیاساقی بیا میخانه بگشای

755*1131گره   34رنگ
نخ ونقشه:950.000تومان
5
فتنه انگیز

1005*1379گره    29رنگ
نخ ونقشه:1.400.000تومان
4
وارد شدن یوسف

610*870گره   50رنگ
نخ ونقشه:700.000تومان
6
لیلی و مجنون

1005*1379گره   36رنگ
نخ ونفشه:1.250.000تومان