تولید کننده ابریشم طبیعی

قیمت ها به روزمیباشد.

a
ab

چله ابریشم تولید ما از مرغوبت ترین و با کیفیت ترین ها در بازار است

چله ابریشم ۵۰لا رجشمار۳۵ ۱۰۰گرم ۱۹۷٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۴۵لا رجشمار۴۰ ۱۰۰گرم ۱۹۷٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۴۲لا رجشمار۵۰ ۱۰۰گرم ۱۹۷٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۳۹لا رجشمار۵۵ ۱۰۰گرم ۱۹۹٫۵۰۰تومان
چله ابریشم ۳۶لا رجشمار۶۰ ۱۰۰گرم ۲۰۳٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۳۳لا رجشمار۶۵ ۱۰۰گرم ۲۰۳٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۳۰لا رجشمار۷۰ ۱۰۰گرم ۲۰۵٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۲۷لا رجشمار۷۵ ۱۰۰گرم ۲۰۵٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۲۴لا رجشمار۸۰ ۱۰۰گرم ۲۰۵٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۲۱لا رجشمار۸۵ ۱۰۰گرم ۲۰۷٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۱۸لا رجشمار۹۰ ۱۰۰گرم ۲۰۸٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۵۰تا۳۹لا رجشمار۳۵تا۵۵ ۱کیلو ۱٫۹۵۰٫۰۰۰تومان
چله ابریشم ۳۶تا۳۰لا رجشمار۷۰تا۸۰ ۱کیلو ۲٫۰۲۰٫۰۰۰تومان

۹

نمودار تغییر قیمت چله ۴۲لا ابریشم دریک ماه گذشته

  • تغییرات قیمت

افزایش قیمت ابریشم در بازار

قیمت تمام شده ابریشم در۲ماه اخیر سیر صعودی پیدا کرده و این روند فعلا ادامه دارد.

به چند دلیل…

۱٫ بالا رفتن و تغییرات قیمت دلار

۲٫با تاخیر وارد شدن ابریشم خام از کشورهای تولیدکننده پیله ابریشم

۳٫کاهش تقاضا مصرف کننده بخاطر افزایش قیمت بی رویه و تمایل مصرف کننده از  استفاده بیشتر از چله  پنبه ای

۴٫شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اکثر شغل ها در ضمینه فرش

جله
5

 

چله پنبه ای ۲۱لا رجشمار۲۵ ۱کیلوگرم ۷۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۸لا رجشمار۳۲ ۱کیلوگرم ۷۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۵لا رجشمار۴۰ ۱کیلوگرم ۷۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۲لا رجشمار۴۶ کیلو۱گرم ۷۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۹لا رجشمار۵۰ ۱کیلوگرم ۷۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۶لا رجشمار۵۵ ۱کیلوگرم ۸۰٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۲۱تا۱۲لا بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۲۸۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۹لا بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۲۹۰٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۶لا بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۲۹۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۲۱لانمره۱۰ رجشمار۱۰ ۱کیلوگرم ۶۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۸لانمره۱۰ رجشمار۲۰ ۱کیلوگرم ۷۰٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۵لانمره۱۰ رجشمار۳۰ ۱کیلوگرم ۶۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۱۲لانمره۱۰ رجشمار۳۵ ۱کیلوگرم ۶۵٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۹لانمره۱۰ رجشمار۴۰ ۱کیلوگرم ۷۰٫۰۰۰تومان
چله پنبه ای ۲۱تا۹لا بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۲۷۵٫۰۰۰تومان

نمودار تغییرات چله پنبه ای در یک ماه گذشته

  • تغییرات قیمت

قیمت خرید چله ابریشم وچله پنبه ای به صورت تصاعدی میباشد هر چقدر میزان خرید افزایش یابد قیمت کاهش پیدا میکند.

در صورت معرفی مشتری جدید تخفیف ویژه ای در خرید شما لحاظ میشود.

کرک وپشم                    چله ابریشم وپنبه ای                      القاج وپودنازک