۱۹
لیندا
تخت   اندازه:۴۲*۵۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۵۵۰٫۰۰۰تومان
۱۷
لیندا
تخت   اندازه:۴۲*۵۰    چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۵۰۰٫۰۰۰تومان
۲۰
خدا حافظ برایان
برجسته   اندازه:۴۰*۱۰۰   چله نخ
قیمت با قاب:۹۰۰٫۰۰۰تومان

 

۱۵
دختر انتظار
پشت فرش   اندازه:۶۵*۱۰۰    چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۳۵۰۰٫۰۰۰
۱۹
لیندا
تخت   اندازه:۴۲*۵۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۵۵۰٫۰۰۰تومان
۱۷
لیندا
تخت   اندازه:۴۲*۵۰    چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۵۰۰٫۰۰۰تومان
۲۰
خدا حافظ برایان
برجسته   اندازه:۴۰*۱۰۰   چله نخ
قیمت با قاب:۹۰۰٫۰۰۰تومان

 

۲۳
ادم وحوا
برجسته   اندازه:۷۰*۱۰۰    چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۹۰۰٫۰۰۰
مناظر            آثارهنرمندان            گل ومیوه            آیه            حیوانات وپرندگان             چهره