7
بوته ای
چله ابریشم
6متری
1
گنبد
چله ابریشم
6متری
2
گنبد مربع
چله ابریشم
4متری
4
خشتی
چله نخ
اندازه فرش:220*300
8
تمام ابریشم
چله ابریشم (رج70)
اندازه فرش:80*120
6
گلدانی
چله ابریشم
اندازه فرش:110*170
5
بوته ای زمینه سورمه ای
چله ابریشم
اندازه فرش:105*165
photo_2016-10-30_09-13-16
بوته ای زمینه کرم
چله ابریشم
اندازه فرش:105*165
9
شاه عباسی
چله ابریشم(رج70)
اندازه فرش:100*140
3
درختی
چله ابریشم
اندازه فرش:120*180
10
ایلی وعشایری
چله نخ
اندازه فرش:80*120